ufoludek pod bydgoszczą
"UFO" pod Bydgoszczą? Znamy wyjaśnienie :-)
Szczegóły
statek kosmiczny ufo pod bydgoszczą
Dbamy o środowisko
Promujemy
bezpieczeństwo
Firma odpowiedzialna
społecznie
Dbamy
o środowisko
Firma odpowiedzialna
społecznie
Promujemy
bezpieczeństwo

W jaki sposób przeprowadzić legalne złomowanie pojazdu?

Gdy nasz samochód nie nadaje się już do użytku bierzemy wtedy zwykle pod uwagę jego zezłomowanie. Musimy jednak bezwzględnie pamiętać o tym, aby dokonać tego w sposób całkowicie legalny. W przeciwnym bowiem razie, będą nam grozić bardzo dotkliwe kary. Warto zatem poznać aktualne postanowienia prawne, dotyczące złomowania pojazdów zdjętych z eksploatacji, aby móc skutecznie tego uniknąć.

Zgodnie z artykułem 1 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005 r., do tej kategorii zaliczają się wszystkie pojazdy, których stan techniczny nie pozwala na zachowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego. Następnie Art. 79.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawa o ruchu drogowym głosi, że taki samochód na wniosek jego posiadacza, może zostać wyrejestrowany.

samochód na lawecie jadący do Stacji Demontażu Pojazdów

W tym miejscu kusząca wydaje się być możliwość oddania pojazdu na nielegalne złomowiska lub szroty, które oferują zwykle nieco więcej pieniędzy za przejęcie wyeksploatowanych pojazdów. Zapisy pierwszej z wymienionych wyżej ustaw mówią jednak wyraźnie (Artykuł 18), że zgodnie z prawem, wycofanie samochodu z ruchu może się odbyć wyłącznie we właściwych punktach odbioru pojazdów, a także autoryzowanych stacjach demontażu.

Dana stacja demontażu powinna posiadać stosowne zezwolenie wydane przez marszałka województwa. Posiadanie tego typu zgody umożliwia następnie wydanie zaświadczenia o demontażu pojazdu, które jego właściciel musi koniecznie otrzymać w swoje ręce. Nieautoryzowane punkty złomowania samochodów nie mają prawa takich dokumentów wydawać. Aby więc uzyskać pewność, że stacja demontażowa rzeczywiście posiada wszelkie stosowne zezwolenia, należy taki fakt zweryfikować na stronie właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Ustawodawca w artykule 24  ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wymienia następnie obowiązki przedsiębiorcy stacji demontażu wobec właściciela złomowanego samochodu. Jest on więc zobligowany do tego, aby unieważnić otrzymany dowód rejestracyjny, tablicę rejestracyjną, a także – w przypadku jej wydania właścicielowi – kartę pojazdu. W następnej kolejności powinien zaś sporządzić w trzech egzemplarzach stosowne zaświadczenie potwierdzające demontaż. Jeden egzemplarz zostanie w jego rękach, drugi będzie wydany właścicielowi pojazdu, a trzeci przedsiębiorca ze stacji demontażu musi wysłać w ciągu 7 dni do instytucji, w której została dokonana ostatnia rejestracji samochodu.

Z tytułu odebrania pojazdu, stacja złomująca może pobierać dodatkowe należności tylko wówczas, jeżeli ten nie jest kompletny (np. brak silnika, karoserii etc.). Jeśli ciężar pojazdu jest niższy aniżeli 90% masy własnej widniejącej w dowodzie rejestracyjnym, wówczas stacja demontażowa ma prawo – zgodnie z punktem 5 Artykułu 23, naliczyć za każdy brakujący kilogram opłatę w wysokości do 10 zł.

Legalne złomowanie pojazdów w firmie Kapral-Car - upoważnienie Mraszałka Województwa cz. 1Legalne złomowanie pojazdów w firmie Kapral-Car - upoważnienie Mraszałka Województwa cz. 3Legalne złomowanie pojazdów w firmie Kapral-Car - upoważnienie Mraszałka Województwa cz. 3

Właściciel złomowanego samochodu wycofanego z eksploatacji jest zaś zobowiązany (o czym mówi artykuł 19 ustawy) do okazania przedsiębiorcy w punkcie demontażu następujących dokumentów:

  1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
  2. Dowód rejestracyjny oraz – w razie jej wydania – kartę pojazdu lub inne potwierdzenie informacji z dowodu rejestracyjnego.
  3. Dokument potwierdzający własność (kiedy występuje rozbieżność z danymi w dowodzie rejestracyjnym).

Jeżeli właściciel pojazdu otrzyma już wszelkie niezbędne zaświadczenia, powinien kolejno udać się z nimi w ciągu 30 dni do właściwego Wydziału Komunikacji, a następnie zawnioskować o wyrejestrowanie zezłomowanego samochodu, na co wskazują zapisy Artykułu 20 II rozdziału ustawy. W razie zaległości wynikających z tytułu nieopłaconego OC, należy je wcześniej koniecznie uregulować.

Ustawodawca uwzględnił następnie (Art. 53a. 1) potencjalne kary, jakie mogą wynikać z niezgodnego z prawem demontażu pojazdów. Tak oto, narazimy się na karę finansową w wysokości od 10 tys. do 300 tys. złotych, jeżeli poza autoryzowaną stacją demontażową będziemy dokonywać:

  1. Wyjmowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów przeznaczonych do recyklingu lub odzysku.
  2. Demontażu części wyposażenia zdatnych do dalszego użytkowania.
  3. Usuwania stanowiących niebezpieczeństwo elementów pojazdu, płynów oraz innych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i środowiska substancji.

Należy ponadto uważać na kary wynikające z niepłaconego ubezpieczenia OC, któremu podlegał wcześniej wycofany z eksploatacji pojazd. Jeżeli nie dokonamy jego wyrejestrowania, wówczas bowiem nie będzie miało znaczenia to, że samochód nie jest przez nas używany. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma wtedy prawo nałożyć na nas karę wynoszącą nawet 3000 złotych, jeżeli termin OC stracił już swoją ważność.

Potencjalne niebezpieczeństwo korzystania z usług nielegalnych punktów złomowania, wiąże się również z możliwością zostania ofiarą działań grup przestępczych. Stanie się tak wówczas, jeżeli w ich ręce wpadnie odsprzedany (i niewyrejestrowany!) pojazd, przekazany przez nieuczciwego właściciela nieautoryzowanego punktu złomu.

Dlatego wszystkich Państwa zapraszamy do korzystania z usług naszej, legalnej Stacji Demontażu Pojazdów Kapral-Car.

Legalne złomowanie pojazdów w firmie Kapral-Car - modelka oparta o złomowany samochód

Hej!!

Nie chcesz inwestować w swoje auto?

Odkupimy je od Ciebie!

skup i kasacja aut Kapral-Car

Nasza lokalizacja

Mamlicz koło Barcina

88-190 Barcin
Mamlicz 145

Blisko z miast: Pakość, Żnin, Mogilno, Strzelno, Inowrocław, Bydgoszcz, Toruń, Łabiszyn, Szubin, Gniezno, Nakło nad Notecią, Solec Kujawski

Odległości od miast

Bydgoszcz

28min.

Toruń

59min.

Inowrocław

22min.

Gniezno

48min.

Poznań

1h 21min.

Nakło nad Notecią

43min.

Żnin

22min.
mapa lokalizacji kapral-car - blisko bydgoszcz, toruń, poznań, gniezno
Kapral-Car logo
Skup aut
Autokasacja
Sprzedaż części używanych
Sprzedaż aut
Promocja bezpieczeństwa
Ekologia
COPYRIGHTS KAPRAL-CAR WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2023
Projekt, wykonanie i marketing:
Strony Internetowe netWing.pl