Opłata produktowa (opony, oleje, akumulatory) oraz Wpis do Rejestru BDO

Drodzy Przyjaciele Firmy Kapral-Car, Szanowni Klienci,

Od 24 stycznia tego roku, jako wprowadzający pojazdy zostaliście objęcie obowiązkiem dokonania wpisu rejestrowego  do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO); a także, dla tych którzy jeszcze tego nie zrobili: coraz wyraźnie rysuje się potrzeba uregulowania kwestii opłaty produktowej, której koniecznością wnoszenia również jesteście Państwo objęci.

Jako Wasza Sieć Zbierania, proponujemy Wam rozszerzenie dotychczasowej współpracy o obsługę w zakresie dokonania WPISU DO BDO, oraz pomoc w uregulowaniu kwestii OPŁATY PRODUKTOWEJ (opony, oleje oraz dodatkowo akumulatory i związana z nimi odrębna sprawozdawczość), uregulujecie w ten sposób w Waszej Firmie wszelkie sprawy związane z opłatą produktową.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt przez e-mail w celu przedstawienia szczegółowych warunków oferty. Temat e-mail „OPŁATA PRODUKTOWA, REJESTR BDO”, na adres: kapral.car@gmail.com

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego: 790 44 70 77

Nasza Oferta jest prosta i przejrzysta. W istotnym stopniu nawiązujemy do dotychczasowej z Wami współpracy. W dalszym ciągu jasność przekazu i troska o formalną merytoryczną poprawność  stawiana jest na pierwszym miejscu.

Świadomie oferujemy Wam możliwość rozszerzenie współpracy dopiero teraz, gdy przepisy stały się, w naszej ocenie, dostatecznie jednoznaczne by móc Wam cokolwiek zaproponować.