Skup aut
Zadzwoń!
Dbamy o środowisko
Promujemy
bezpieczeństwo
Firma odpowiedzialna
społecznie
Dbamy
o środowisko
Firma odpowiedzialna
społecznie
Promujemy
bezpieczeństwo
Autokasacja
Skup aut
Części używaneSzrot

Regulamin konkursu –" Opisz najdziwniejszą awarię swojego samochodu"

Regulamin konkursu –" Opisz najdziwniejszą awarię swojego samochodu"

W ramach konkursu przewidziano nagrody:

  • 3 nagrody za 1 miejsce – plakat z autografem od Kickstera Sebastiana Kraszewskiego i koszulka z logo Kapral-car

Regulamin

Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kapral-car” Marcin Kasprzak z siedzibą w Mamliczu 145, 88-190 Barcin, REGON: 093207190, NIP: 5621552678

Fundatorem nagrody jest Organizator.

Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia, posiadająca miejsce zamieszkania oraz adres do doręczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie odpowiedzi pod postem konkursowym umieszczonym na profilu facebook facebook.com/kapral.car, pod zadaniem„Opisz najdziwniejszą awarię swojego samochodu”.

Konkurs trwa od 13.11.2023 r. od godziny publikacji do 18.11.2023r. godz. 23:59.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: do dnia 20.11.2023r. o godz. 12:00 na naszej stronie „Kapral-Car” w serwisie Facebook.

Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony na portalu społecznościowym Facebook znajdującej się pod adresem: https://www.facebook.com/kapral.car

Zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe polega na udzieleniu jak najbardziej kreatywnej odpowiedzi na zadanie„Opisz najdziwniejszą awarię swojego samochodu”".

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi. W przypadku kilku odpowiedzi, brana pod uwagę będzie najwcześniejsza data i godzina.

Komentarze edytowane nie biorą udziału w konkursie.

W konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców.

Najciekawszy, najlepszy, najzabawniejszy komentarz konkursowy zostanie wybrany przez organizatora konkursu. W przypadku tych samych odpowiedzi, w konkursie zostanie uwzględniony ten, który został zgłoszony jako pierwszy.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook w terminie 1 dnia roboczego od zakończenia konkursu.

Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

Nagroda

Nagrodami w konkursie są:

Dla 3 osób, którzy udzielą najlepszych (zdaniem komisji) odpowiedzi - plakat z autografem od Kickstera Sebastiana Kraszewskiego i koszulka z logo Kapral-car

Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora po uzgodnieniu terminu z Organizatorem.

W przypadku wysyłki, Nagroda zostanie przesłana za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 1 dnia roboczego od momentu przekazania przez Zwycięzcę danych tj. imienia i nazwiska, adresu, numer telefonu kontaktowego.

Organizator ma prawo podać dane tj. imię i nazwisko Zwycięzcy na stronie firmowej na Facebooku.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, kupowanie reakcji, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: ddoros@kapral-car.pl

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku –" Opisz najdziwniejszą awarię swojego samochodu”").

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kapral-car” Marcin Kasprzak z siedzibą w Mamliczu 145, 88-190 Barcin.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez stronę firmową na Facebooku „Kapral-car”

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie firmowej „Kapral-car” na Facebooku.

Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Hej!!

Nie chcesz inwestować w swoje auto?

Odkupimy je od Ciebie!

skup i kasacja aut Kapral-Car

Nasza lokalizacja

Mamlicz koło Barcina

88-190 Barcin
Mamlicz 145

Blisko z miast: Pakość, Żnin, Mogilno, Strzelno, Inowrocław, Bydgoszcz, Toruń, Łabiszyn, Szubin, Gniezno, Nakło nad Notecią, Solec Kujawski

Odległości od miast

Bydgoszcz

28min.

Toruń

59min.

Inowrocław

22min.

Gniezno

48min.

Poznań

1h 21min.

Nakło nad Notecią

43min.

Żnin

22min.
mapa lokalizacji kapral-car - blisko bydgoszcz, toruń, poznań, gniezno
Kapral-Car logo
Skup aut
Autokasacja
Sprzedaż części używanych
Sprzedaż aut
Promocja bezpieczeństwa
Ekologia
COPYRIGHTS KAPRAL-CAR WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2023
Projekt, wykonanie i marketing:
Strony Internetowe netWing.pl