Skup aut
Zadzwoń!
-70% na części do Opla Omegi! Tylko przez kilka dni
Szczegóły
Dbamy o środowisko
Promujemy
bezpieczeństwo
Firma odpowiedzialna
społecznie
Dbamy
o środowisko
Firma odpowiedzialna
społecznie
Promujemy
bezpieczeństwo

Regulamin konkursu - "Dokąd nocą tupta nasz, firmowy jeż?"

Regulamin konkursu - "Dokąd nocą tupta nasz, firmowy jeż?"

W ramach konkursu przewidziano nagrody:

 • Nagroda za 1 miejsce – Kanister z barkiem wewnątrz i limitowana firmowa koszulka
 • Nagroda za 2 miejsce – Skarbonka w kształcie gaśnicy i limitowana firmowa koszulka
 • Nagroda za 3 miejsce – Limitowana firmowa koszulka wraz z firmową czapką i brelokiem odblaskowym
 • Nagroda za 4 miejsce – Limitowana firmowa koszulka
 • Nagroda za 5 miejsce – Limitowana firmowa koszulka

Regulamin

Postanowienia ogólne

Warunki uczestnictwa

 1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kapral-car” Marcin Kasprzak z siedzibą w Mamliczu 145, 88-190 Barcin, REGON: 093207190, NIP: 5621552678
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia lub posiada zgodę opiekuna prawnego, posiadająca miejsce zamieszkania oraz adres do doręczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie odpowiedzi pod postem konkursowym umieszczonym na profilu facebook facebook.com/kapral.car, na pytanie „Dokąd nocą tupta nasz firmowy jeż?”.
 4. Konkurs trwa od 10.11.2022r. od godziny publikacji do 13.11.2022r. godz. 23:59.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: do dnia 18.11.2022r. o godz. 12:00 na naszej stronie „Kapral-Car” w serwisie Facebook.
 6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony na portalu społecznościowym Facebook znajdującej się pod adresem: https://www.facebook.com/kapral.car

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu jak najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie „Dokąd nocą tupta nasz firmowy jeż?” i zgromadzeniu jak największej ilości reakcji pod komentarzem.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi. W przypadku kilku odpowiedzi, brana pod uwagę będzie najwcześniejsza data i godzina.
 3. Komentarze edytowane nie biorą udziału w konkursie.
 4. W konkursie zostanie wyłonionych pięciu zwycięzców.
 5. Najciekawszy, najlepszy, najzabawniejszy komentarz konkursowy zostanie wybrany przez organizatora konkursu.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook w terminie 3 dni roboczych od zakończenia konkursu.
 7. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 8. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodami w konkursie są:
 • Nagroda za 1 miejsce – Kanister z barkiem wewnątrz i limitowana firmowa koszulka
 • Nagroda za 2 miejsce – Skarbonka w kształcie gaśnic i limitowana firmowa koszulka
 • Nagroda za 3 miejsce – Limitowana firmowa koszulka wraz z firmową czapką i brelokiem odblaskowym
 • Nagroda za 4 miejsce – Limitowana firmowa koszulka
 • Nagroda za 5 miejsce – Limitowana firmowa koszulka
 1. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora po uzgodnieniu terminu z Organizatorem.
 2. W przypadku wysyłki, Nagroda zostanie przesłana za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 14 dni od momentu przekazania przez Zwycięzcę danych tj. imienia i nazwiska, adresu, numer telefonu kontaktowego.
 3. Organizator ma prawo podać dane tj. imię i nazwisko Zwycięzcy na stronie firmowej na Facebooku.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez

Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

 1. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, kupowanie reakcji, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: ddoros@kapral-car.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – Dokąd nocą tupta nasz firmowy jeż?).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kapral-car” Marcin Kasprzak z siedzibą w Mamliczu 145, 88-190 Barcin.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez stronę firmową na Facebooku „Kapral-car”
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie firmowej „Kapral-car” na Facebooku.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego osoby małoletniej przystępującej do udziału w Konkursie „Dokąd nocą tupta nasz firmowy jeż?” – 10.11.2022r. godz. 10:00

Dane rodzica/opiekuna prawnego* małoletniego przystępującego do udziału w Konkursie „Dokąd nocą tupta nasz firmowy jeż?”

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że będąc rodzicem/opiekunem prawnym*

…………………………………………………………………… wyrażam zgodę na jego/jej* udział w Konkursie „Dokąd nocą tupta nasz firmowy jeż?” na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu (dostępnym na stronie www.kapral-car.pl), z którego treścią się zapoznałem/am* i w pełni akceptuję.

……………………………………………………………..
Podpis opiekuna prawnego

Hej!!

Nie chcesz inwestować w swoje auto?

Odkupimy je od Ciebie!

skup i kasacja aut Kapral-Car

Nasza lokalizacja

Mamlicz koło Barcina

88-190 Barcin
Mamlicz 145

Blisko z miast: Pakość, Żnin, Mogilno, Strzelno, Inowrocław, Bydgoszcz, Toruń, Łabiszyn, Szubin, Gniezno, Nakło nad Notecią, Solec Kujawski

Odległości od miast

Bydgoszcz

28min.

Toruń

59min.

Inowrocław

22min.

Gniezno

48min.

Poznań

1h 21min.

Nakło nad Notecią

43min.

Żnin

22min.
mapa lokalizacji kapral-car - blisko bydgoszcz, toruń, poznań, gniezno
Kapral-Car logo
Skup aut
Autokasacja
Sprzedaż części używanych
Sprzedaż aut
Promocja bezpieczeństwa
Ekologia
COPYRIGHTS KAPRAL-CAR WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2023
Projekt, wykonanie i marketing:
Strony Internetowe netWing.pl